Disclaimer: Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten en afbeeldingen mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Lees ook onze Privacy Policy
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van  toepassing. 

 

Onze diensten op het gebied van: 

Contractenrecht

Onze juristen houden zich bezig met verschillende facetten van het contractenrecht in brede zin.

 

Werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 

•Advies over de inhoud van overeenkomsten of de screening daarvan

•Opstellen van diverse soorten contracten, zoals opdracht-, vaststellings-, inkoop-, verkoop- en  samenwerkingsovereenkomsten 

•Het toetsen en zo nodig aanpassen of bijstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden

•Advies in geschillen over de uitleg van een contract, de vraag of al dan niet correct is nagekomen en de rechtsgevolgen van gebrekkige nakoming.