Disclaimer: Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten en afbeeldingen mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Lees ook onze Privacy Policy
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van  toepassing. 

 

Onze diensten op het gebied van: 

Ondernemingsrecht

Onze juristen adviseren bij diverse juridische aspecten waar een onderneming mee te maken kan krijgen.

Werkzaamheden op het gebied van ondernemingsrecht zien op onder andere:

 

•Advies in kwesties op het gebied van fusies en overnames, aandelenoverdracht, activa en passiva transacties, due diligence, reorganisatie, herstructurering en de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

•Geschilbeslechting tussen vennoten of aandeelhouders en advies over handelsgeschillen

•Juridische ondersteuning bij het opstellen van algemene voorwaarden, het bedingen van financiële zekerheden (zoals pand en hypotheek)

•Advies over de oprichting en opheffing van een onderneming

•Advies over de rechtsvormkeuze van een onderneming

•Corporate governance